Ochrana dát

Ochrana dát

Všetky osobné údaje uvádzané na internetových stránkach spoločnosti ing. Ján Buchanec Technik sa ukladajú do pamäti, spracovávajú a prípadne posielajú ďalej pobočkám spoločnosti výhradne za účelom zabezpečenia individuálnej starostlivosti o Vás, zasielania alebo poskytovania produktových informácií alebo predkladania ponúk. Spoločnosť ing. Ján Buchanec Technik ubezpečuje, že s Vašimi údajmi bude naložené dôverne v súlade s platnými ustanoveniami týkajúcimi sa právnej ochrany dát.

Kontakt

Impressum

VOP

Ochrana dát

Obrázok

Načítavanie
Obrázok