Formulár vytvorenia účtu

Užívateľ

Osobné údaje

Údaje spoločnosti

Adresa spoločnosti

Zásady ochrany osobných údajov

Systém elektronického verejného obstarávania používa objednávkový formulár, ktorý zákazníkom umožňuje objednávať produkty online. Tento formulár nám umožňuje zhromažďovať kontaktné informácie od návštevníkov/zákazníkov (ako napríklad užívateľov e-mail, telefónne číslo a iné). Okrem toho, informácie získané z objednávkových formulárov sa používajú na splnenie objednávky, odosielanie informácií o našej spoločnosti a propagačných materiálov od niektorých z našich partnerov.

Kontaktné informácie zákazníkov sú tiež používané, aby sa kontaktovali v prípade potreby (napríklad ak zákazník potrebuje potvrdiť objednávku). Užívatelia majú možnosť zvoliť si prijímanie e-mailov od nás.

Pravidlá bezpečnosti

Strana www.technikindustry.sk je opatrená bezpečnostnými opatreniami na ochranu údajov pod našou kontrolou pred stratou, zneužitím a zmenou. Prístup k osobným / kontaktným informáciam je obmedzený na niekoľko málo poverených zamestnancov.

Kontakt

Impressum

VOP

Ochrana dát

Obrázok

Načítavanie
Obrázok