Impressum

Ing. Ján Buchanec Technik
Jesenského 14
036 01 Martin

t. +421 (0) 43 444 44 44
f. +421 (0) 43 444 44 00
industry@technik.sk

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registeri č.506-5558 na obvodný úrad v Martine

IČO: 33576009
DIČ: 1020495080
IČ DPH: SK1020495080

Vylúčenie zodpovednosti:

Spoločnosť ing. Ján Buchanec Technik zostavuje obsah týchto internetových stránok s veľkou dôslednosťou a stará sa o ich pravidelnú aktualizáciu. Uvedené údaje však slúžia len na účel nezáväzného všeobecného informovania a nepredstavujú náhradu za poskytované poradenstvo prostredníctvom našich obchodných zástupcov. Spoločnosť ing. Ján Buchanec Technik nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto internetových stránkach. Takisto nepreberá žiadnu záruku za okamžitý a bezporuchový prístup k nim. V prípade odkazov (liniek) na internetové stránky tretích účastníkov nepreberá spoločnosť ing. Ján Buchanec Technik žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok.

Aktivovaním takéhoto odkazu opúšťate informačnú ponuku spoločnosti ing. Ján Buchanec Technik, a preto v prípade ponúk tretích účastníkov môžu platiť iné podmienky, najmä pokiaľ ide o ochranu dát. Okrem toho spoločnosť ing. Ján Buchanec Technik vylučuje svoju zodpovednosť v prípade servisných služieb, osobitne pri sťahovaní (download) súborov, ktoré boli dané k dispozícii spoločnosťou ing. Ján Buchanec Technik na internetových stránkach ing. Ján Buchanec Technik, z titulu určitého porušenia povinností alebo záväzkov.

Kontakt

Impressum

VOP

Ochrana dát

Obrázok

Načítavanie
Obrázok