Kontakt

Sídlo spoločnosti a reklamačné oddelenie:

Ing. Ján Buchanec TECHNIK prevádzka TechnikIndustry
Jesenského 14
036 01 Martin

Obchodné údaje:

Ing. Ján Buchanec TECHNIK
Jesenského 14, 036 01 Martin, zapísaný v Źivnostenskom registri Č. 506-5558
IČO : 33576009, DIČ: 1020495080 IČ DPH: SK1020495080
Číslo účtu: 2946038252/1100
IBAN: SK2611000000002946038252

Prevádzka TechnikIndustry
Michal Zajac
m. +421 (0) 903 447 777
industry@technik.sk

Dozor a dohľad:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj 
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

Kontakté údaje obchodných zástupcov:

Predajňa Technik Martin
Michal Šatka
m. +421 (0) 915 855 007
martin@technik.sk

Predajňa Technik Žilina
Marek Sobkuliak
m. +421 (0) 918 325 200
zilina@technik.sk

Predajňa Technik Ružomberok
Ján Kysel
m. +421 (0) 915 855 010
ruzomberok@technik.sk

Predajňa Technik Poprad
Gabriel Baran
m. +421 (0) 915 571 406
poprad@technik.sk

Obchodný zástupca pre východné Slovensko (Prešovský a Košický kraj):Michal Zajac
Michal Zajac
m. +421 (0) 901 900 661
industry@technik.sk

Obchodný zástupca pre stredné Slovensko (Trenčiansky, Nitriansky a Banskobystrický kraj):
Jozef Šinský
m. +421 (0) 901 900 663
marianstolicny@technikindustry.sk

Kontakt

Impressum

VOP

Ochrana dát

Obrázok

Načítavanie
Obrázok